Bateritë e ujit

Ndërrimi i baterive€ 15,00
Ndërrimi i gomave€ 10,00
Ndërrimi i valvulës€ 10,00
Ndërrimi i dushit€ 10,00
Ndërrimi i brinoksave€ 10,00

Guacat

Ndërrimi i guacës€ 25,00
Ndërrimi ose rregullimi i kapakut€ 10,00
Ndërrimi i gomës izoluese€ 10,00
Ndërrimi i gizlles (goma përfundimtare)€ 15,00
Ndërrimi i lavamanit€ 25,00
Shtangimi i lavamanit€ 10,00
Ndërrimi i dush-kabinave€ 35,00
Shtangimi i dush-kabinave€ 15,00

Sifonet

Pastrimi i sifoneve€ 10,00
Ndërrimi i sifoneve€ 10,00
Ndërrimi i gomave të sifoneve€ 10,00
Ndërrimi i izolatorëve dhe kthesave€ 10,00

Bojleri i ujit

Ndërrimi i bojlerit€ 25,00
Ndërrimi i nxehësit të bojlerit€ 25,00
Ndërrimi i gypit të brinoksit€ 10,00
Ndërrimi i termostatit të bojlerit€ 10,00
Ndërrimi i ventilit sigurues€ 15,00

Debllokimet

Debllokimi i guacës€ 20,00-25,00
Debllokimi i gypit të kanalizimit të dush-kabinës€ 20,00-25,00
Debllokimi i ujë-mbledhësve të banjos€ 15,00-20,00
Debllokimi i ujë-mbledhësve të ballkoneve€ 15,00-20,00
Debllokimi i lavamanit€ 15,00-20,00
Debllokimi i lavamanit të kuzhinës€ 15,00-20,00
Debllokimi i kanalizmit me makinë€ 35,00-55,00

Vërshimet e ujit

Mbyllja e ventilit më të afërt€ 15,00
Mbyllja e ventilit të objektit€ 15,00
Ndërrimi i ventilave€ 15,00-20,00

Mirëmbajtja e rrymës

Siguresat

Ndërrimi i siguresave shkrirëse€ 10,00
Ndërrimi i siguresave automatike€ 10,00

Poçat

Ndërrimi i fytit të poçit€ 10,00
Ndërrimi i poçave për ndriçim€ 10,00

Prizat

Ndërrimi i ndërprerësit të murit€ 10,00
Ndërrimi i prizës€10,00
Ndërrimi i ndërprerësit të ziles€ 10,00
Ndërrimi i indikatorit për banjo€ 15,00